سید احمد میرزاده

» روشنای روشنا :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٦
» فرشته و حوّا :: ۱۳٩٦/٤/۱٤
» فال :: ۱۳٩٦/۳/٤
» یاد من افتادی به این دیری ؟ :: ۱۳٩٦/٢/٢
» امشب که دارم میروم تهران :: ۱۳٩٦/۱/٢٥
» از مشرق ِ عالی ریاضی :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» ای مجاهد ِ نستوه :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» مروری بر گذشته :: ۱۳٩٤/۸/٦
» عذر خواهی :: ۱۳٩٤/٤/۱٢
» گل به خودی ! :: ۱۳٩۳/٤/۱
» اندوه ِ مبهم :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» خبر :: ۱۳٩۳/٢/٦
» آقای فرزانه :: ۱۳٩۳/۱/٦
» شب های پُرستاره :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» دیداری تازه با استاد محمد رضا سرشار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» تنهایی :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» جشن ِ غدیر فرخنده باد :: ۱۳٩٢/۸/٢
» روزهای مدرسه :: ۱۳٩٢/٧/۱
» سلام :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» تهران و نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» ستاره ی دنباله دار :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» برسد به دست ِ سید ایمان ِ میرزاده :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» یک هزار و سیصد و نود ویک :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» سلام کن به بهار :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» که چگونه زمستان سرآمد ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» دومین جشنواره ملی شعر کودک :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» جز پنج شنبه ها :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» رئالیسم آبکی ، فمنیسم ایرانی ! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» زیبایی ناب :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» گر آن شیرین پسر خونم بریزد ! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» پس چرا شهریار این قدر مشهور شده است ؟(2) :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» پس چرا شهریار این قدر مشهور شده است ؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» چنین روایت کرده اند که ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» د رآنچه هست :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» معلم ِشاعر پرور :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» پیام تسلیت انجمن قلم ایران برای درگذشت زنده یاد خلیل عمرانی :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور ! :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» این اشعار از کیست ؟ :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» پنجمین جایزه ی کتاب" نمی توان کلاغ ماند " :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» امام علی (ع) :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» از نخستین نفسگریه ... :: ۱۳٩۱/۸/۳
» هرگزم نقش ِتو از لوح دل و جان نرود :: ۱۳٩۱/۸/٢
» حافظ و امانتداری ادبی ! :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» قالی پرنده :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» گُل های احساس :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» با دوچرخه می روم ... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» به زیبایی نستعلیق ِ رفتار تو :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» از کفران ِ این شب ِ ناسپاس ... :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» جادوی برف های کلیمانجارو ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» بیانیه ی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی عزالدین حسینی زنجانی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» فرود آمدم ... :: ۱۳٩۱/٧/۱
» روزهای مدرسه :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» دراکولای سایه ها ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» پر ِ سیمرغ :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» پاییز ِ بی مهر :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» وقتی تو نیستی ... :: ۱۳٩۱/٦/٥
» پرنده فروش :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» خورشید ِمهر ِشما :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» دماوند :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» پیراهن های پشت و رو :: ۱۳٩۱/٥/٩
» کوهستان و آرزوها :: ۱۳٩۱/٥/٦
» جوجه و ارزن :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قفس (2) :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قفس(1) :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» فصل غزلهای شهریار :: ۱۳٩۱/۳/٦
» روح سبز ما بهار ما سلام :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» دوست دارم هرچه زودتر از راه برسد :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» قصّه های گنبد کبود :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» کجا می شود با تو قرار گذاشت ؟ :: ۱۳٩۱/۱/٦
» به پیشواز نوروز :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» فقط باید گل سرخ باشی ! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» وسیمین دانشور نیز در گذشت ... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» استرس :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» ردیفی از گل های بنفشه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» شکوفه های هلو :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» سلیقه ی این گلفروش پیر :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» ششمین جشنواره ی شعر فجر :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» ترانه های سفر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» خاکستری به رنگ عشق :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» امروز ، کی فرا می رسد ؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» سرنوشت ِتمام ِروزها :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» آن که در بهشت زندگی می کند :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» ترانه های آن فرشته ی عاشق :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» یادش به خیر اون روزا :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» تو را به خاطر می آورم :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» عطر شقایق :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» خُل :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» در لانه ی گنجشک !! :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» جنبش وال استریت :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» گُل خودش پریشان است! :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» دلم برای شعر تنگ شده است :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» نفس نفس ِتند ِاین بادهای سرد :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» بوی جوی مولیان :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» گفت و گو با ماهنامه انتظار نوجوان :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» اتفاق :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» دلم عکس تو را برد :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» رتبه ی اول چهارمین جشنواره ی ادبی یاد و یادگار :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» گل سرخی که دلش مثل ما آدمهاست ... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» نگاه کن که چه برفی ... :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» بیانیه هیئت مدیره انجمن قلم ایران در باره حرکت فرصت طلبانه سران فتنه در 25 بهمن :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» عقاب :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» اقدام خودجوش مصری‌ها در انتشار گسترده فایل صوتی خطبه رهبر انقلاب :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» کدام گزینه صحیح است ؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» آسان تر از ریاضی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» هیچ حرفی نمی زنم ... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» کیفری که جنایتکاران عاشورا در همین دنیا دیدند :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» "نمی توان کلاغ ماند "رتبه اول شعر نوجوان در جشنواره کتاب سلام :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» تبریک انجمن قلم ایران برای کتاب "نمی توان کلاغ ماند" :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» لوح زرین و دیپلم افتخار کانون برای کتاب "نمی توان کلاغ ماند" :: ۱۳۸٩/٩/٧
» آیت الله العظمی زنجانی :نشان دادن چهره ی حضرت عباس در فیلم اشکال ندارد :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» سلام بر حیدر بابا :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» دلم می خواد خط بکشم :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» برای آن گُلِ سرخ :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» یاد قیصر امین پور جاودانه باد :: ۱۳۸٩/۸/۸
» سپاس :: ۱۳۸٩/۸/٤
» افسانه ی سرگردانی ات ای قلب در به در به پایان خویش نزدیک می شود :: ۱۳۸٩/۸/٢
» نام و ننگ :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» کبابی خزان :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» این کهنه قفس :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» زندگی ، عشق ، و بازگشت به کودکی :: ۱۳۸٩/٥/۸
» میمون و تمساح ِپیر :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» فصل غزلهای شهریار (2) :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» فصل غزلهای شهریار :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» سلام شیرباد :: ۱۳۸٩/٤/٦
» سلام شیرباد :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» سلام شیر باد :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» بوی گل اقاقی :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» با وی از عربده ی باد نمی ترسیدم :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
» فتوای حضرت آیت الله العظمی زنجانی درباره کنترل جمعیت :: ۱۳۸٩/۳/٧
» امشب که باران ... :: ۱۳۸٩/۳/٧
» دل نازک از رستم آید به خشم :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» آقا پسر :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» پرنده :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» آرزوی فیل :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» پیمان نامه ی گل های داوودی :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» محسن مومنی شریف ، به ریاست حوزه هنری منصوب شد. :: ۱۳۸٩/٢/٩
» چه مهمان عزیزی :: ۱۳۸٩/٢/٤
» قانون سوم نیوتون :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» هشتاد و هشت ِ من :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» بهاری دیگر ... :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» نمی توان کلاغ ماند :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» خبر :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» شهرِ ِعجیب :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» محمد رضا سرشار دبیر علمی جوایز کتاب سال جمهوری اسلامی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» به دنبال افسانه ی شخصی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
» روز خدا :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» جز پنج شنبه ها :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» گربه چرا عقب رفت ؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» تمنایم این است : لیلای من باش :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» معبد جبرائیل :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» شازده کوچولو :: ۱۳۸۸/٩/٦
» ازدواج عجیب در فرانسه :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
» دوباره سلام :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» چکاوک :: ۱۳۸۸/۸/۳
» ایران من :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
» مار زرنگ :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» رنج و گنج :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» باغ خوشنویسی :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» گل سوسن :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» پشیمانی :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» بهار :: ۱۳۸۸/٧/٢
» نفرین :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» دیوار :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» وجدان :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» اندر لباس نثر :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» ای مرد :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» مغبون :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» مصطفی و ناهید :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» نگاه :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» اثری جدید از مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمی عزالدین حسینی زنجانی :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» خوش آمدی گل سوسن :: ۱۳۸۸/٦/٧
» دوباره خنده کن و در هوا شکوفه بپاش :: ۱۳۸۸/٦/٧
» اتفاق :: ۱۳۸۸/٦/٤
» از که ؟ از دوست ... :: ۱۳۸۸/٦/٢
» دل بر تو بسته اند پلنگان کوهسار :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» سردار :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» ای که در سینه قناری داری :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» زیر باران :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» محیط زیست بی محیط زیست ! خلاص ! :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» اتفاق :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» کارنامه :: ۱۳۸۸/٥/۸
» میوه ها :: ۱۳۸۸/٥/۸
» چاپ دو کتاب تازه از سید احمد میرزاده :: ۱۳۸۸/٥/٦
» تهران :: ۱۳۸۸/٥/۱
» اوکه برای رویاهای کودکی ما شیرین ترین قصه ها را آفرید :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» ای دوچرخه ی نازنین خوش حنین :: ۱۳۸۸/٤/٩
» پرندگان جهان در معرض انقراضند :: ۱۳۸۸/٤/٥
» درویش :: ۱۳۸۸/۳/٢
» این همه بی مهری به محیط زیست چرا ؟ :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» دستاوردهای جهان صنعتی :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» هردم از این باغ ،بری می رسد :: ۱۳۸۸/٢/۸
» نیزارهای دریاچه ی پریشان (4) :: ۱۳۸۸/٢/٧
» نیزارهای پریشان را آتش زدند (3) :: ۱۳۸۸/٢/٥
» نیزارهای پریشان را آتش زدند (2) :: ۱۳۸۸/٢/٤
» نیزارهای پریشان را آتش زدند (1) :: ۱۳۸۸/٢/٤
» لاله های واژگون ... :: ۱۳۸۸/٢/٤
» گل آفتابگردان :: ۱۳۸۸/٢/۱
» دیروز ،امروز،فردا :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» هشتاد و هفت من :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» ترانه های میهن تلخ :: ۱۳۸۸/۱/٢۱
» قرن نحس :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» بوی بهار :: ۱۳۸۸/۱/۱۱
» بدرود هشتاد وهفت مهربان :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» اسب های رها در دشت ها :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» زحل :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» دراکولای سایه ها :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» چاپ سوم ‹‹ خیابان بهار ›› :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» بی همراهی سانچو :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» کتاب ‹‹ خیابان بهار ›› به چاپ رسید :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» برای تو ریحانه :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
» I LOVE YOU :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» چند نکته درباره ی قیصر امین پور :: ۱۳۸٧/۸/۱٠
» به یاد او که از جنس افسانه ها بود ... :: ۱۳۸٧/۸/٩
» نامه ای به خودم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نمی توان کلاغ ماند :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» آن روزها رفتند ... :: ۱۳۸٧/٧/٧
» یک قدم به خانه ی خدا :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» تا دیدنی دوباره... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» بدرود آخرین حکیم :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» آیا دوباره نعره ی ببر مازندران را خواهیم شنید ؟ :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» انقراض نسل گوزن شوکای ارسباران :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» بهانه :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» کیهان بچه ها شماره ی 2582 :: ۱۳۸٧/۳/۱٦
» یادت همیشه سبز عموی عزیز من :: ۱۳۸٧/٢/٢٠
» حق با سکوت بود :: ۱۳۸٧/٢/٢
» درسال 86زندگی کردم :: ۱۳۸٧/۱/٢
» یاس یک شب را گل ایوان ماست :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» حمایت هنرمندان از استاد محمد رضا سرشار :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۱
» ودیگر بار سلام بردرخت :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» ‌کلاغ سه شنبه :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
» اجازه ندهیم به مفاخر فرهنگی کشورمان بی حرمتی کنند :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» عطر شقایق :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
» عاشقانه های ببرزخمی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» هفته نامه كيهان بچه ها.شماره ۲۵۷۱.بهمن ۱۳۸۶ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» مداد غم :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
» شعرهای زمستانی (۴) :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» شعرهاي زمستاني (۳) :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
» شعرهاي زمستاني (۲) :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» شعرهاي زمستاني(۱) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» هفته نامه شهر آرا .پنجشنبه ۲۰دي .۱۳۸۶ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
» هفته نامه شهر آرا .پنجشنبه ۱۳دي .۱۳۸۶ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
» يادگارعزيزقيصررا به من بازگردانيد! :: ۱۳۸٦/۱٠/٧
» عاشقانه های ببرزخمی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
» عاشقانه های ببرزخمی :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
» عاشقانه های ببرزخمی :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
» عاشقانه هاي ببرزخمي :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» هفته نامه شهرآرا.پنجشنبه.۱۷/۸/۸۶ :: ۱۳۸٦/٩/٥
» ۱۳۸٥/٧/۱٦ :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» داوران جشنواره ي اصفهان :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
» چو شير :: ۱۳۸٥/٢/٢
» هركدامتان كه ... :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» نمايشگاه كتاب :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» مادرانه ها :: ۱۳۸٥/۱/۱٢
» ۱۳۸٥/۱/۸ :: ۱۳۸٥/۱/۸
» بهار آمد :: ۱۳۸٥/۱/٧
» ديروز.امروز.فردا :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۳
» ای اخم تو از سلام زيباتر :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
» صياد :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۱
» درجوانی :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
» ويژه نامه كتاب سال رضوي :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
» فقط تويی :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» نشريات كودك ونوجوان :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» ناگهان يك سيب :: ۱۳۸٤/٩/۳
» كتاب سال رضوي :: ۱۳۸٤/٩/٢
» يك روز از زندگی ايوان دنيسويچ :: ۱۳۸٤/٩/۱
» كتاب سال رضوي :: ۱۳۸٤/۸/٢٢
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» فصلنامه شعر :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» برای سنگ صبور :: ۱۳۸٤/۸/۱۸
» ۱۳۸٤/۸/۱۸ :: ۱۳۸٤/۸/۱۸

Design By : Night Melody