ديروز.امروز.فردا

زيباترين پديده ی دنيای من تويی

روشن ترين ستاره ی شبهای من تويی

 

خوشروترين جوانه ی سرشاخه های شعر

خوشبوترين شكوفه ی رويای من تويی

 

صدشاخه گل نثار صفای تو می كنم

ای نازنين من گل زيبای من تويی

 

فرهاد كوهكن من ومجنون منم عزيز

شيرين باستان .تو وليلای من تويی

 

ديروزمن سياهی وامروز روشنی ست

امروزمن توهستی وفردای من تويي 

/ 3 نظر / 8 بازدید
نکته دان

برو ای صوفی بزغاله بخر

نكته خوان

صوفيان را از آن جهت بزغاله خريدن وجوب يابد كه تنها شاخ ايشان بر نكته دانان مؤثر افتد. ( از باب مزاح )

همکلاسی

سلام بالاخره موفق شدم و محشرترين شعرتو که توی ذهنم به ريبايی نقش بسته خوندم .