عاشقانه های ببرزخمی

پشت جلد كتاب ،هنر خانم مريم اميني (ثاني )است.صميمانه ازايشان سپاسگزاري مي كنم.خانم ثاني هنرمندي چيره دست ونگار گري توانمندوانساني مهربان و شريفند .ومن يك ازهزار خوبيهاي  ايشان را هرگز نمي توانم جبران كنم.2135974418_f04ab231d9.jpg?v=0

/ 2 نظر / 27 بازدید
هادی

احمد مهر خويم بهترين آرزوهايم از آن تو باد.به ياد داری که سوار بر قايقی خرد غروب خورشید را به تماشا نشستيم و بر فراز کوهی بلند ببری خفته در زير ماهتاب را به تصوير کشيديم و شکوه زيبا و هراس انگيزش را به ياد سپرديم؟اکنون آرزوی ژرف چون منی آن است که آن ببر برخيزد و ديگر بار نعره کشد و من سرشار از اميد گردم.ايدون باد و هزاران بار.