چو شير

روزی به گلايه گفت طفلی به پدر:

افسوس كه كوتاه بود عمر بشر

فرمود پدر :چه غم زكوتاهی عمر؟

يك سال چو شير به كه صد سال چو خر.

                                                علی باقرزاده(بقا) 

/ 1 نظر / 6 بازدید
حسين فريدونی از بندرعباس

سلام دوست عزيز خسته نباشيد.