عاشقانه هاي ببرزخمي

سرانجام مجموعه ي عاشقانه هاي ببرزخمي چاپ شد.ازسوي نشر آهنگ قلم.اين كتاب برگزيده ي ۳۵شعر من است.ويك مقدمه هم به نام اتاق كوچك تنهايي دارد.كه دوستاني كه كتاب را خوانده اند بيشتر از همه ي مطالب كتاب پسنديده اند.ضمنا منظومه آخرين شب پلنگ هم ضميمه ي اين كتاب است.در شبهاي آينده بخشهايي از اين كتاب را اين جا خواهم گذاشت.فعالا بريده ي يك شعررا كه براي پشت جلدكتاب انتخاب كرده ام به شما هديه مي كنم تا شبهاي بعد.

اي كه پرسش مرا سكوت كرده اي

بي صداي تو دلم شكسته است

بي نگاه تو دلم

مثل فصل برگريز،خسته است

آه پرپرم نكن

اي كه بارها تو را بهار گفته ام

دوست دارمت

جمله اي كه بي شمار گفته ام

/ 2 نظر / 11 بازدید
بچه محل

از صميم دل تبريك مي گم .موفق باشيد