مردگان ِ هفت هزارساله

 

آن دم که از این دیر فنا درگذریم 

با هفت هزار سالگان سر به سریم


راستی به این بیت چقدر اندیشه کرده ایم ؟ چه دیروز مرده باشی چه هفت هزار سال پیش .لحظه ای که از دنیا بروی با مردگان ِ هفت هزار ساله یکسانی!مردگان ِ هفت هزار ساله ...

/ 4 نظر / 108 بازدید
.احمد

به راستی که وقتی هستیم ، گویا تا به ابد هستیم هیچگاه به این جمله نیندیشیدیم که آدمی مسافر است و این دنیا هرچقدر هم طولانی، یک سفر کوتاه است. کاش به یقین باور کنیم شاید فردایی نباشیم . . . کاش بدانیم فردایی پر حسرت در انتظارمان است، حتی برای انسانهای خوب ، حسرت خوب تر بودن . . .

امید

حتی فکر کردن بهش سخته [چشمک]

زیبای مغرور!

بیچاره اوناهایی که دوهزارسال دیگه میمیرن! اوناها با مردگان هفت هزار ساله یکسانند!

لبخند

سلام حلول ماه بازگشت و توبه به همه مبارک و خوش قدم ادمی از بدو تولد مرده محسوب می شه با هردم و باز دمش مرگ باهاش هم قدمه. بستگی داره ادم چقدر دنبال ارزش افزوده خود باشه که بعد مرگش برکاتش روز افزون باشه و اتفاقا از هفت هزار ساله گان هم جلوتر باشه و برکات زندگیش بعد مرگش هم عالم گیرباشه.