نخود ِ برشته و فتح هند !

 

در کتابی خواندم که نادرشاه افشار ، مردی سحر خیز ، پر کار و کم خوراک بوده است.به گونه ای که  در بسیاری از وقت ها خوراک او فقط مقداری نخود برشته بوده است.

این گفت و گویی است که پیش از نبرد مشهور کرنال که منجر به فتح دهلی شد بین نادرشاه ومادرش رخ داده است:

-       - نادر؟مادر بری چی اِن قدر جُل جُل مُکُنی ؟خب بی گیر بُخواب .کجا می ری دم ِ سحر ؟

-       -کار دِرُم.مُخوام بُرُم هندوستان رِ بی گیرُم .کار نِدِری ؟

-       ها مِِخی هندوستان را بی گیری ؟ کی برمِگِردی ؟

-       - قبل آذون ور مِگِردم

-       - خب خدا به همرات .صبحانه نُمُخوری ؟

-       - نِه دیرم رِفته به کارُم نِمِرسُم

-   بیا یک کم ازی نخودا  دِمون ِ کیسنِت بی ریز اگه دلت ضعف رفت بیذار دهنت  آقات ازینا خیلی دوست مداشت.

  - ا ِنخود ؟نخود از کجا ؟از دم دروازه قوچان ؟

-نِه !خودُم تف دادُم

- ‌دستِت درد نِکُنه خب مو رفتم .کار نِدِری ؟

 نِه مادر ! هم هندوستان را که گرفتی زود ور گردی ها ! مو دل ناگِرونُم

-  دل ناگِرونی نِدِرِه ! زود ور مِگِردُم

-       و بدین سان نادرشاه آن روز از خانه بیرون رفت و موفق شد با پیروزی  در نبرد هراسناک کرنال ، هندوستان را تسخیر کند و  نامش را به عنوان آخرین جهانگشای مشرق زمین شهره ی آفاق سازد.

/ 5 نظر / 42 بازدید
باران

خیلی باحال بود.ممنون اول صبحی کلی خندیدم[خنده][گل]

سفیدچیان

سحرخیز، پرکار، و کم خوراک؛ گویی سید احمد هم چندان فرقی با نادر شاه ندارد.

لبخند

ممنون چه راه آسونی برا فتوحات یادم دادی. پس بگو چرا من هرروز می تونم قلب بزرگ همسرم رو فتح کنم. نگو به خاطر همو نخودهایی که مامانم بهم میده...... حالا فک کن اگه لوبیای سحر آمیز می داد چی میشد.[اوه]

امید

ای واااااااااااااااااااااااااای [اضطراب] شوخی! شوخی! با نادر شاه افشار هم شوخی!!!!!!!!!!! تازه نخود را اهالی برره به نام خود ثبت کرده اند ... ...