گُل خودش پریشان است!

یکی از مشهورترین و ماندگارترین شعرهای قیصر امین پور شعر "راز زندگی" است:

"غنچه با دل گرفته گفت :

زندگی

لب زخنده بستن است

گوشه ای درون خود نشستن است

گُل به خنده گفت :

زندگی شکفتن است

با زبان سبز ،راز گفتن است ..."

گمانم سال اول دبیرستان بودم که این شعر امین پور درمجله ی سروش نوجوان به چاپ رسیدو من از سر خامی و جوانی به این شاهکار آن بزرگ پاسخی دادم و برایش فرستادم .امروز بعد از گذشت نزدیک به بیست سال ، امید  این شعر را به یاد من آورد.گفتم این پاسخ خام را این جا بیاورم تا یادگاری باشد از آن روزها و نوجوانی رمانتیک من :

 

گُل دروغ می گوید

زندگی شکفتن نیست

هیچ جای این دنیا

جای رازگفتن نیست

 

زندگی پر از حسرت 

زندگی پر از درد ست 

 مثل فصل یخبندان

دست ِزندگی  سرد ست

 

 


هر که مهربان باشد 

 بی گناه می میرد

 زیر بارش غمها

 بی پناه می میرد

 


زندگی نمی فهمد

غصه های آهو را  

حس نمی کند هرگز

 رنج ِیک پرستو را

 


حرف گُل حقیقت نیست

گُل خودش پریشان است

 هر چه غنچه می گوید 

 راز ِزندگی آن است !

/ 4 نظر / 27 بازدید
امید

یاد آن روزگاران بخیر [قلب] با اجازه از شعر استفاده شد در: http://axpokht.aminus3.com/image/2011-10-12.html

ریحانه

حرف گل و غنچه هر دو درست است، آخه زندگي همون چيزيه كه خودت فكر مي كني!

باران

[گل]

زهرا نوروزی

[لبخند]