خلیج ِ ما پارسی است

به رییس جمهور ِ ایالات ِ متحده:

"هشدار"
این نام ِ زلال ِ آشنا پارسی اَست
بر روی تمام ِ نقشه ها پارسی اَست
هشدار که با غرّش ِ شیران طرفی!
پس پارس نکن خلیج ِ ما پارسی اَست

"یاوه"
گفتی سخنی که عقل را نافی بود
اثبات ِ حماقت ِ تو را کافی بود
تاریخ نخوانده ای و در یاوه‌ی تو
بی بهرگی از سواد ِ جغرافی بود...

سید احمد میرزاده/ ۲۱ مهر ۹۶

/ 0 نظر / 228 بازدید