د رآنچه هست

 

 

لا تسال عما لم یکن ففی الذی کان لک شغل 

                                                                             امام علی (ع)

از آنچه نیست ، پرسش مکن چرا که در آنچه هست برای تو کار هست !

/ 0 نظر / 27 بازدید