دیروز ،امروز،فردا

زیباترین پدیده ی دنیای من تویی

روشن ترین ستاره ی شبهای من تویی

 

خوشروترین جوانه ی سرشاخه های شعر

خوشبوترین شکوفه ی رویای من تویی

 

صدشاخه گل نثار صفای تو می کنم

ای یاسمین من گل زیبای من تویی

 

فرهاد کوهکن من ومجنون منم عزیز

شیرین باستان تو ولیلای من تویی

 

دیروزمن سیاهی وامروز ، روشنی ست

امروزمن توهستی وفردای من تویی 

/ 3 نظر / 9 بازدید
جمیله کراماتی

سلام آقای میرزاده ی محترم شعر روان و صمیمی و زیبایی بود.خوشحالم که آن فضای غم آلود از شعرها دور شده . شادمان باشی شاعر خوش قریحه

مصطفی

بهار و نغمه ی باران گل و ترانه تویی.... جمله جمله و کلمه کلمه شعرت را پیش تر خوانده ایم شاعر. سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر....

مصطفی

راستی، به رغم اینکه از شاعرمان طلب حرف نو می کنم، یادم نمی رود که چقدر شعرت را دوست دارم. یک وقت گمان نبری که نزدیکی معنا و تکرار ردیف تویی، شعرت را برایم نادلنشین کرده است ها!