صياد

با تو گويم چو ازاحوال حزينم پرسی

بخت با من به همان شيوه بيداد هنوز

صيدخونين خزيده به شكاف سنگم

كه نفس درنفسم با سگ صياد هنوز...

                                                استاد شهريار

/ 1 نظر / 9 بازدید
آدينه بوک

سلام. به فروشگاه اينترنتي کتاب و CD آدينه با تحويل رايگان هم سر بزنيد.