پس چرا شهریار این قدر مشهور شده است ؟(2)

یکی از دوستان که ازشاعران معتبر کشور نیز هستند در بخش نظرات پست قبلی نظر ی خصوصی گذاشته اند.من به خواست ایشان ، بدون ذکر نام ایشان نظرشان را می آورم که نکته ی قابل تاملی است :
سید جان سلام . از تحلیل خوب و زیبای شما لذت بردم. در تکمیل بخشی از کلام تان نسبت به این که برادران اذری به شهرت شهریار کمک کردند، باید این را اضافه کرد که با تلاش آقای شعردوست (آذری) و دوستان آذری زبان دیگر روز تولد شهریار، روز شعر فارسی نامیده شد. این می تواند بارزترین نمونه تلاش آذری زبانان باشد و تایید کلام شما
بله .انتخاب شهریار برای روز شعر فارسی هم از آن حکایت هاست ! با توجه به ارزش ادبی منظومه ی "حیدربابا " به زبان آذری ، اگر در تقویم ملی ، روز شعر آذری را به نام شهریار می کردند بسیار به جا و پسندیده بود.اما انصافا با وجود فردوسی ،سعدی ، مولوی ، خاقانی ، نظامی ، صائب ، بهار و ...روز شعر فارسی را به نام شهریار کردن ، ظلم به شعر فارسی است .
البته در باره ی راز شهرت شهریار ، نکات دیگری نیز به نظرم می رسد که پس از تجمیع در یادداشت دیگری ارائه خواهد شد.
/ 1 نظر / 27 بازدید
امید

بله بله نکته ی بسیار قابل تأملی است ...